Banke godišnje troše značajne resurse na kontrolu i unos bilansnih dokumenata u cilju provere kreditne sposobnosti klijenata. OCRisk je sistem koji omogućava automatski unos i obradu fnansijskih dokumenata i u potpunosti eliminiše potrebu za ručnim unosom.


Dokumenta koja OCRisk obrađuje su:

Bilans stanja
Bilans uspeha
Bruto bilans
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenama na kapitalu

 

Ipak,  jedna od najbitnijih funkcionalnosti ovog rešenja se odnosi na mogućnost obrade velikog broja različitih formi Bruto bilansa, za koji ne postoji nikakva standardizacija ili zvanično usvojena struktura i koji su veoma nepogodni za automatsku obradu.

Pored Bruto bilansa, OCRisk sa uspehom prepoznaje i automatski unosi sve ostale fnansijske izveštaje. Nije bitno da li je dokument u PDF, word, excel, txt, xml ili štampanom formatu – OCRisk obrađuje sve, po prioritetima koje klijent definiše.

Posebno se izdvaja mogućnost masovnog unosa i obrade APR dokumenata – preko 300 dokumenata za 1h, na samo jedan klik.

OCRisk u svega tri koraka obrađuje i unosi finansijska dokumenta:

 1. OCR i kontrola
  Softver prepoznaje sadržaj dokumenata i vrši logičku i algoritamsku kontrolu tačnosti. U procesu kontrole, automatski se generišu svi
  podaci izostavljeni u dokumentu, a neophodni za analizu. 
 2. Uočavanje i otklanjanje grešaka
  U slučaju da postoji greška, softver prijavljuje tip i opis greške kao i konto na koji se greška odnosi. Prikazuju se originalni dokument i
  prepoznati sadržaj kako bi se greška ispravila.
 3. Analiza podataka i donošenje odluke
  Dobijeni podaci se šalju na dalju analizu. Ukoliko Banka poseduje spostveni softver,
  OCRisk se jednostavno integriše s njim. U suprotnom, na zahtev korisnika Energodata može generisati Excel izveštaj, kombinacijom više APR i BB dokumenata u jednom Excel fajlu (proizvoljan broj sheet-ova, makroi, grafikoni…).

 

Zašto OCRisk?

Bruto bilans je veoma kompleksan i obiman dokument, koji sadrži  mnoštvo podataka na velikom broju strana i za čiji unos i analizu je potrebno značajno vreme. OCRisk štedi vreme bankarskih službenika i garantuje tačnost i validnost podataka unetih sa fnansijskih dokumenata. Procenjena isplativost investicije u OCRisk direktno zavisi od broja ljudi koji rade na unosu i proveri kreditne sposobnosti klijenata, kao i količine vremena utrošenog na ove aktivnosti

“Korišćenjem OCRisk modula, proces unosa osnovnih zvaničnih finansijskih izveštaja je značajno ubrzan, što skraćuje vreme angažovanja službenika na manuelnim poslovima i značajno smanjuje mogućnost greške, dok sa druge strane omogućava veću angažovanost na poboljšanju kvaliteta unosa složenijih izveštaja (napomena i revizorskih izveštaja).
Pohvaljujemo Energodatin tim za posvećenost i podršku tokom celog procesa implementacije.“

 

Marijana Ćirić, Direktor direkcije upravljanja rizicima pravnih lica, Erste banka a.d. Beograd

Za više informacija o ovom rešenju, kontaktirajte nas i zakažite prezentaciju ili preuzmite OCRisk brošuru.